Het thermografie onderzoek bestaat voor de allereerste keer (Baseline) uit twee onderdelen om een vergelijk te maken. Voor beide consulten wordt u een factuur van te voren toegezonden die na onderzoek en voor doctors consultatie te zijn betaald.
U kunt deze facturen declareren bij uw verzekering en belastingdienst. 


De onderzoeken bestaan uit meerdere onderdelen uitgevoerd door: 
1)  Administratieve handeling
2) Thermograaf: uitvoering "Heel lichaam" of Regio thermografie onderzoek, 
2) Thermoloog  Het opmaken radiometrisch bestand met omschrijving bevindingen
3) Arts Thermoloog: Interpretatie, advies en telefonische uitleg rapport   


€ 225,-    1e Baseline; heel lichaam scan met fotoverslag en uitgebreid rapport
€ 125,-     2e Baseline: borst / prostaat scan met fotoverslag  en rapport borst of prostaat
€ 325,-     In ene hele baseline te gelijkertijd te betalen

€ 225,-     Herhaald thermografie: heel lichaam scan met fotoverslag en uitgebreid rapport
€ 125,-     Herhaald: borst / prostaat scan met fotoverslag  en rapport borst of prostaat 

€ 100,-     Monitoren therapie: heel lichaam scan met foto verslag.

                                                       

 

  •