Medische Thermografie is niet bedoeld als risico-onderzoek kanker!

Medische Thermografie is bedoeld om:

 • signalen in het lichaam veilig op te merken die mogelijk tot ziekten kunnen leiden
 • regulier vervolgonderzoek te adviseren om diagnose te kunnen stellen 
 • de cliënt, arts en of therapeut te ondersteunen d.m.v. therapiecontrole

 

Medische Thermografie

 • als Borst gezondheidsonderzoek bij 
 •    Pijnlijke overgevoelige borsten
 •    Hele grote of geen borsten
 •    Borsten met implantaten
 •    Vrouwen met familiaire belasting borstgezondheid
 •    Tijdens of na chemo
 •    Tijdens therapie, als therapiecontrole
 •    Vrouwen die niet in aanmerking komen voor een mammogram, jonger dan 45 jaar
   
 • als Prostaat gezondheidsonderzoek bij
 •    mannen met urineweg problemen
 • als Pijn onderzoek tijdens
 •    complex pijnsyndroom, sympathische dystrofie, vasomotorische instabiliteit
 •    beoordeling planning therapeutische interventie
 •    Bepalen geschiktheid chirurgische ingreep; t.a.v. perifere zenuwen & ruggenmerg
 • tijdens Topsport
 •    Preventief onderzoek algehele gezondheid en belasting
 •    Evaluatie van pijnfracturen en sportletsel
 •    Monitoren van belasting tijdens herstel
 • als "Second Opinion" Onderzoek 
 •    Bevestiging van criteria voor klinische diagnostische doeleinden
 •    Bevestiging criteria onderzoek doeleinden
 •    Documentatie doorverwijzing medische expertise
 

Medische thermografie is een zekere en veilig risico-inventaris-onderzoek voor alle leeftijden gebaseerd op persoonlijke biologie.

 • Camera is medisch erkend als ""first class medical device"
 • Gecertificeerd IACT Thermograaf verzorgt thermografisch onderzoek in samenspraak met artsen
 • Blik op Gezondheid biedt een Thermografie Intervisie platform behandelend artsen - therapeuten 
 • Medische thermografisch onderzoek wordt beoordeeld door Nederlandse arts 
 • Arts breng rechtstreeks advies uit aan Client en verwijst (wanneer aanleiding) met huisarts regulier diagnostisch vervolgonderzoek
 • Arts overlegt rapportage aan arts / therapeut medisch centrum
 • Behandelend Arts / therapeut bespreekt therapiemogelijkheden met cliënt

 

Dr Nick LeRoy Breast Thermography