Results Thermography Report

  • Gezond:                  advies       tweede helft baseline na 1 jaarr
  • Ziek:                        advies       direct diagnostisch vervolg onderzoek l
  • Ongezond:              advies       VIP tweede helft baseline na  3 or 6 maanden therapie, leefstijlaanpassing

Explanation VIP: very important prevention / focus therapy

Uitleg preventie: Wikipedia
 

Primaire preventie betekent dat men ervoor zorgt dat iets onaangenaams voorkomen wordt.  Belangrijk is het erkennen zodat maatregelen getroffen kunnen worden ter voorkoming van het probleem.

Secundaire preventie betekent dat men iets onaangenaams zo snel mogelijk wil opsporen om verergering van de toestand te vermijden. Een voorbeeld:is de borst gezondheid en het snel doorverwijzen met een borstziekte, zodat deze nog behandelbaar is en de persoon niet hoeft te overlijden ten gevolge van deze kanker.

Tertiaire preventie is het trachten te voorkomen dat iets onaangenaams opnieuw voorvalt. Bijvoorbeeld: de levensstijl aanpassen na een borstziekte of het voorkomen dat de symptomen van een ziekte verergeren. Bijvoorbeeld: de levensstijl aanpassen van een patiënt met suikerziekte opdat deze minder kans heeft op schade aan het netvlies (wat veel voorkomt bij mensen met suikerziekte).