LinkedIn
De Chinese Geneeskunde hanteerd een specifieke vragenlijst om de gezondheidsstatus te in kaart te brengen, de zogenaamde Bagang. Eén van de eerste vragen luid: "Is het warm of koud".
 

Medische thermografie brengt zowel de warmte (ontstekingen) als de koude in beeld. Dit geeft niet alleen een indruk van de vrouwenborst maar ook van de interne organen, meridianen, accupunctuurpunten en de beroemde triggerpoints van de spieren. De foto's/thermogrammen met al deze specifieke kenmerken breng ik onder in een rapportage en overhandig deze aan een arts -thermoloog voor beoordeling, goedkeuring en advies. 

 

Missie Blik op Gezondheid

  • Door de kennis van mijn Chinese Geneeskunden toe te passen in combinatie met met medische thermografie ben ik in staat de individuele gezondheid in kaart te brengen
  • Door thermografie onderzoek aan te bieden in samenwerking met een arts - thermoloog ben ik in staat de client een erkend rapport mee te geven
  • Door internationaal contacten te onderhouden blijf ik  op de hoogte van de laaste ontwikkelingen en toepassing Chinese Geneeskunde, Medische Thermografie en Integrale Geneeskunde. 

 

         
                                                                                    Een initiatief van            
                                                                                    Agnes Janssen

                                                               Oosters Geneeskundig therapeut, thermograaf, thermoloog                                                                                                                    

                                                                                   Zorgverlener nr.: 90-044644
                                                                                   AGB code praktijk: 9053349
                                                                                   VBAG nr.: 2111011A
                                                                                   RBCZ nr.: 911914R 
                                                                                   CBP nr.: 1481138   

                                                                               

                                                                                   Disclaimer 
De informatie zoals vermeld op Blik op Gezondheid website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling van deze website en de verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is.

De verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als professioneel advies. Wij adviseren op grond van deze informatie geen handelingen te verrichten zonder voorafgaand medisch advies. Het gebruik van informatie op deze website geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Medische Thermografie is niet bedoeld als onderzoek op risico naar kanker!
Medische Thermografie is bedoeld om:

  • signalen in het lichaam veilig op te merken die mogelijk tot ziekten kunnen leiden
  • de cliënt, arts en of therapeut te ondersteunen d.m.v. therapiecontrole
  • vervolgonderzoek te adviseren om diagnose te kunnen stellen 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.